Praca tymczasowa

DLA HOTELI

 

Praca tymczasowa

Usługa szyta na miarę potrzeb

Odpowiedni ludzie
w odpowiednim czasie.

Oferta pracy tymczasowej Arbex Services jest idealnym rozwiązaniem na dostosowanie wielkości zatrudnienia wobec zmian sezonowości czy wahań koniunktury. Idealnie sprawdza się w okresach maksymalnego obłożenia w obiekcie jak i w przypadku nadmiernych absencji i rotacji personelu. Optymalny poziom zatrudnienia wpływa na redukcję kosztów pracowniczych, kosztów rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.

 

Przejmujemy obszar rekrutacji personelu zgodnie z oczekiwaniami Klienta i wymogami stanowiska pracy. Zarządzamy pracownikami, zajmujemy się wypłatą wynagrodzeń, a także czuwamy nad przestrzeganiem kodeksu pracy i innych obowiązujących przepisów prawnych. Umożliwiamy klientowi skupiać się nad istotą prowadzonej przez niego działalności.


Korzyści:

.: dostęp do wykwalifikowanych pracowników, gotowych do natychmiastowego zatrudnienia tymczasowego,

.: elastyczność planowania wielkości zatrudnienia każdego dnia pracy,

.: administracja urlopami,
sporządanie umów i archiwizacja dokumentacji pracowniczej,

.: zarządzanie procesem księgowym i płacowym,

.: bieżąca kontrola ważności szkoleń BHP oraz organizacja szkoleń,

.: wystawianie wniosków na badania wstępne i okresowe medycyny pracy,

.: reprezentowanie Klienta lub asysta podczas inspekcji i kontroli z ZUS, PIP lub US,

.: przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych.

Współpracujemy z najlepszymi

Zaufanie budowane latami