Arbex Services :: Praca w Holandii :: Oferty pracy za granicą :: Holandia

DLA HOTELI

 

Payroll

Zajmij się tym, co najważniejsze

Czujemy się odpowiedzialni 
za Twój biznes.

W ramach outsourcingu funkcji kadrowo-płacowej Arbex Services obniża koszty swoich Klientów, dzięki czemu mogą oni skoncentrować swoje zasoby i finanse wokół rozwijającej się działalności gospodarczej. Dlatego też dziesiątki naszych Klientów powierza nam realizację usługi Payroll.

Payroll, czyli zewnętrzna administracja płac i obsługa kadr jest znanym rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od aktywności niezwiązanej z jego działalnością statutową, pozwalając skupić się na działaniu w obszarach przynoszących realne zyski. Oferowana przez nas usługa payroll, polega na całkowitym lub częściowym przejęciu zagadnień związanych z prowadzeniem kadr i naliczaniem płac. Usługa ta między innymi pozwala na:

.: zmniejszenie kosztów personalnych i administracyjnych 

.: redukcję kosztów związanych z zakupem, oraz uaktualnianiem oprogramowania kadrowo-płacowego

.: redukcję kosztów najmu powierzchni biurowej na potrzeby działu kadr i płac

.: poprawność prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej, 

.: zwolnienie z obowiązku śledzenia zmian w przepisach prawa dotyczących kadr i płac, 

.: poufność informacji dotyczących wynagrodzeń

 

W ramach usługi Payroll oferujemy:
  

Administrację i obsługę kadr:

.: utworzenie bazy danych pracowników,

.: pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło),

.: kompleksowe prowadzenie i bieżącą aktualizację dokumentacji kadrowej (teczki osobowe),

.: rejestracja nowych pracowników w ZUS, dokonywanie zmian w stosunku pracy oraz wyrejestrowanie w przypadku ustania zatrudnienia,

.: rozliczanie wykorzystanych dni urlopu, zwolnień lekarskich,

.: monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,

.: przygotowywanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy (wystawianie świadectw pracy),

.: sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS.

 

Administrację i obsługę płac:

.: naliczanie wynagrodzeń zgodnie z danymi otrzymanymi od Klienta z uwzględnieniem dodatków, potrąceń, zwolnień chorobowych, urlopów itp.

.: naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

.: naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT,

.: przygotowywanie pasków z wynagrodzeń,

.: przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników.

Współpracujemy z najlepszymi

Zaufanie budowane latami